Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Dette dokument

  • Innst. 199 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 3:4 (2014–2015)
  • Dato: 17.03.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 17. mars 2015

Michael Tetzschner

Helge Thorheim

fung. leder

ordfører