Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Dokument 3:4 (2014-2015), Innst. 199 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2015 Innst. 199 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2015