2. Stortingets vedtak om budsjettramme 15

Ved vedtak i Stortinget 3. desember 2015 er netto sum for ramme 15 fastsatt til 179 133 862 000 kroner.