2. Komiteens behandling

Komiteen avholdt 6. oktober 2015 åpen høring i saken. På høringen deltok justis- og beredskapsminister Anders Anundsen med Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med Husbanken, og barne- og likestillingsminister Solveig Horne med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg deltok følgende organisasjoner: KS, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, NOAS og Fellesorganisasjonen (FO).