Komiteens behandling

Komiteen sendte i brev av 21. oktober 2015 representantforslaget til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ved statsråd Solveig Horne for vurdering. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 23. november 2015.

Komiteen avholdt 19. januar 2016 åpen høring i saken. Advokatforeningen, Juss-Buss, Antirasistisk senter, MiRA-senteret, Ja til dobbelt statsborgerskap, Tyrkiske foreningens landsorganisasjon, Nordmannsforbundet, Foreningen Norden Norge, American Women’s Club of Oslo og Aksjonsgruppen Rettferdig statsborgerordning for barn deltok på høringen.