Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. mars 2016

Helge André Njåstad

Heidi Greni

leder

ordfører