Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. mars 2016

Anniken Huitfeldt

Øyvind Halleraker

leder

ordfører