Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (BERIKTIGET)

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. mars 2016

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leiar

ordførar