Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Dette dokument

  • Innst. 229 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 43 L (2015–2016)
  • Dato: 12.04.2016
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 20

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. april 2016

Helge André Njåstad

leiar og ordførar