Innstilling fra finanskomiteen om Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 12. april 2016

Hans Olav Syversen

Roy Steffensen

leder

ordfører