Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg

Dette dokument

  • Innst. 245 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 3:4 (2015–2016)
  • Dato: 26.04.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 26. april 2016

Martin Kolberg

leder og ordfører