Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Kari Henriksen og Hadia Tajik om nasjonale retningslinjer for barnehusene

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. mai 2016

Hadia Tajik

Kjell Ingolf Ropstad

leder

ordfører