Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barnehusene

Dokument 8:62 S (2015-2016), Innst. 259 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 259 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å lov- eller forskriftsfeste nasjonale retningslinjer for barnehusene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget, men det ble truffet et vedtak om å be regjeringen etablere nasjonale retningslinjer for Statens barnehus innen 1. november 2016. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2016