Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen

Dette dokument

  • Innst. 321 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 8:72 S (2015–2016)
  • Dato: 26.05.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 26. mai 2016

Trond Giske

Christian Tynning Bjørnø

leder

ordfører