Representantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 26.05.2016 Innst. 321 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2016