Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. juni 2016

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører