Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015–16. september 2016

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. november 2016

Anniken Huitfeldt

Regina Alexandrova

leder

ordfører