Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren

Dette dokument

  • Innst. 62 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 151 S (2015–2016)
  • Dato: 11.11.2016
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 47

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. november 2016

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører