Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2016

Hadia Tajik

Kjell Ingolf Ropstad

leder

ordfører