Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. november 2016

Hans Olav Syversen

Irene Johansen

leder

ordfører