Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 14. desember 2016

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører