Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. desember 2016

Ola Elvestuen

leder og ordfører