Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner

Dette dokument

  • Innst. 158 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 13.01.2017
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 13. januar 2017

Olemic Thommessen

leder