Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard

Dette dokument

  • Innst. 178 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 8:20 S (2016–2017)
  • Dato: 14.02.2017
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 14. februar 2017

Trond Giske

Martin Henriksen

leder

ordfører