Representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard

Dokument 8:20 S (2016-2017), Innst. 178 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Pål Farstad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 178 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen igangsette arbeidet med å foreslå endring i folkehøyskoleloven slik at det kan åpnes for å kunne drive folkehøyskole på Svalbard. En eventuell endring av loven til også å omfatte Svalbard innebærer ikke at vanlige prosesser for godkjenning av folkehøyskoler endres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 21.02.2017