Representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard

Dette dokument

  • Representantforslag 20 S (2016–2017)
  • Dato: 24.11.2016
  • Fra: Iselin Nybø, Pål Farstad og Trine Skei Grande
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
24. november 2016

Iselin Nybø

Pål Farstad

Trine Skei Grande