Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, Arild Grande, Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal og Eirin Sund om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 21. februar 2017

Svein Harberg

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører