Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 21. februar 2017

Hadia Tajik

Hårek Elvenes

leder

ordfører