Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Irene Johansen, Tore Hagebakken, Torstein Tvedt Solberg, Else-May Botten og Rigmor Aasrud om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mars 2017

Hans Olav Syversen

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører