Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 25. april 2017

Geir Pollestad

Ove Trellevik

leder

ordfører