Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen

Dokument 8:41 S (2016-2017), Innst. 263 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anna Ljunggren, Else-May Norderhus, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Martin Henriksen, Odd Omland, Terje Aasland, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 25.04.2017 Innst. 263 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag representanter fra Arbeiderpartiet om et nytt krafttak for mineralnæringen. Forslagene fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017