Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. mai 2017

Helge André Njåstad

leder og ordfører