Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Dette dokument

  • Representantforslag 33 S (2016–2017)
  • Dato: 10.01.2017
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
10. januar 2017

Heikki Eidsvoll Holmås

Karin Andersen

Heidi Greni

Marit Arnstad

Kari Henriksen

Rasmus Hansson

Trine Skei Grande

André N. Skjelstad