Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Dette dokument

  • Representantforslag 33 S (2016–2017)
  • Dato: 10.01.2017
  • Fra: Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
10. januar 2017

Heikki Eidsvoll Holmås

Karin Andersen

Heidi Greni

Marit Arnstad

Kari Henriksen

Rasmus Hansson

Trine Skei Grande

André N. Skjelstad