Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 23. mai 2017

Helge André Njåstad

Mazyar Keshvari

leder

ordfører