Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2017, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2017

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2017

Hans Olav Syversen

leder og ordfører