Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. juni 2017

Ola Elvestuen

Eirik Milde

leder

ordfører