Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 13. juni 2017

Svein Harberg

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører