Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om kontanter som betalingsmiddel i Norge

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2017

Hans Olav Syversen

Roy Steffensen

leder

ordfører