Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. juni 2017

Hadia Tajik

Anders B. Werp

leder

ordfører