Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2017

Geir Pollestad

leiar og ordførar