Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 7. desember 2017

Helge Orten

Morten Stordalen

leder

ordfører