Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 19. desember 2017

Anniken Huitfeldt

Knut Arild Hareide

leder

ordfører