Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Meld. St. 44 (2016-2017), Innst. 92 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 92 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapporten om Norges deltakelse i FNs 71. generalforsamling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.02.2018