Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 27. februar 2018

Henrik Asheim

Åsunn Lyngedal

leder

ordfører