Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. mars 2018

Olaug V. Bollestad

Sveinung Stensland

leder

ordfører