Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

Prop. 26 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang