Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2018 Innst. 182 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i behandlingsbiobankloven som gir adgang til lagring av blodprøvene fra nyfødtscreeningen uten tidsbegrensning. Foreldrene skal ha anledning til å trekke tilbake samtykket og kreve destruksjon av blodprøvene. Når barnet har fylt 16 år kan det selv kreve blodprøven destruert. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre støttet endringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.04.2018