Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

Prop. 26 L (2017-2018), Innst. 182 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2018 Innst. 182 L (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.03.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 05.04.2018