Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. mai 2018

Karin Andersen

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører