Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. juni 2018

Erlend Wiborg

Arild Grande

leder

ordfører