Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 23. oktober 2018

Henrik Asheim

Åsunn Lyngedal

leder

ordfører