Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olav Urbø, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Ivar Odnes og Nils T. Bjørke om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Monica Carmen Gåsvatn

leder

ordfører